Bera Seminer ve Geziler

Bera Eğitim’de öğrencilerin zihni ve sosyal becerilerini geliştirmek için belli periyotlarda seminerler, geziler ve üniversite ziyaretleri düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİM SEMİNERLERİ

Gelecekleri için çok önemli bir dönemden geçen öğrencilerimize meslek seçiminde ve üniversite tercihlerinde, rehberlik ve danışmanlık rehber öğretmenlerimizce tizizlikle yapılırken ayrıca öğrencilerimiz meslek seçiminde mesleğin toplumdaki karşılığı, zorlu yanları, gerekliliklerini ve avantajlarını bizzat mesleği icra edenlerden dinliyor.